دسته‌بندی: اشعار عمومی

بی حجاب

مصاحبه نکردن نوجوان اسیر با خبرنگار بی حجاب

مطالعه »

رویا

دختری عشقش بمن اظهار کرد بارها این گفته را تکرار

مطالعه »

آب

نشتی نفت در آب شرب باز هم یک شایعه شد

مطالعه »